doelgroep

Ik specialiseerde mij in de behandeling van baby's en kinderen. Je kan bij mij onder andere terecht voor de volgende problematieken:

 

·         Psychomotorische problemen die mogelijks, maar niet altijd, samen voorkomen met onderliggende aandoeningen zoals DCD, ASS of ADHD. Voorbeelden zijn problemen met:

o   lateralisatie

o   evenwicht

o   coördinatie

o   ruimtelijke oriëntatie

o   schrijven

o   fijne motoriek

o  

·         Baby’s en kleuters met een vertraagde motorische ontwikkeling, voorkeurshouding, billenschuivers…

 

·         Neuro-motorische aandoeningen zoals CP, spina bifida, spierziekten… 

werkwijze

Indien u een voorschrift ontvangen heeft van uw huisarts of pediater kan u een afspraak maken via mail (kine.paulinebuffet@gmail.com) of telefonisch (0498434790). De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek, waarin de hulpvraag van de ouders en het kind besproken worden. Vervolgens zullen er testen afgenomen worden om een goed beeld van het kind te bekomen. Op basis van de informatie uit het intakegesprek en de resultaten van het onderzoek wordt dan een behandelplan opgesteld.  

tarieven

Wij zijn geconventioneerd, dit betekent dat wij ons aan de tarieven houden die door het RIZIV worden bepaald.