Doelgroep

Ouders, kinderen, adolescenten en jongvolwassenen die graag psychotherapeutische begeleiding hebben bij;

 

 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD), concentratiemoeilijkheden
 • Gedragsmoeilijkheden zoals opstandig gedrag, boosheid of woede-uitbarstingen, eetmoeilijkheden, slaapmoeilijkheden, zindelijkheidsproblemen
 • Emotionele moeilijkheden zoals:
  • Angstproblemen zoals angsten voor mensen/dieren, voor sociale situaties, paniekaanvallen, faalangst …
  • Verliesverwerking
  • Echtscheidingsverwerking
  • Boosheid
  • Traumaverwerking
  • Stress, prikkelbaarheid
 • Beperkte sociale vaardigheden zoals niet opkomen voor jezelf, gepest worden, weinig assertiviteit, moeilijk communiceren, weinig zelfvertrouwen,…
 • Psychosomatische klachten: Lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn,… waar geen medische verklaring voor is
 • Opvoedingsvragen 


Op eigen vraag of op vraag van school, logopedist, huisarts,… neem ik ook intelligentieonderzoek af bij kinderen en jongeren. 


werkwijze

Je kan via mail of telefonisch een afspraak bij mij maken. Na de aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats dat één uur duurt. Voor dit eerste gesprek worden zowel het kind of de jongere, als de ouders uitgenodigd.  Soms willen kinderen of jongeren graag een gesprek zonder de ouders, of omgekeerd. Hier kan tijdens het kennismakingsgesprek tijd voor vrijgemaakt worden.

Tijdens het eerste gesprek zullen we elkaar beter leren kennen. Er is ruimte om jouw verhaal, hulpvragen en verwachtingen van de begeleiding te bespreken. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over de werkwijze van de begeleiding en gaan we bekijken hoe het verdere hulpverleningstraject vorm kan krijgen.


Tarieven

Een consult bedraagt 55€ (50 minuten).

De kostprijs van intelligentieonderzoek wordt verrekend op basis van de duur van afname.

 

De betaling gebeurt steeds aan het einde van het consult en kan contant of met een mobiele bankapp. Afhankelijk van leeftijd is er een gedeeltelijke terugbetaling van het ziekenfonds mogelijk. Hier kan je meer informatie over krijgen tijdens het intakegesprek of bij je ziekenfonds.

 

Indien de afspraak niet kan doorgaan, gelieve zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen. Wanneer je de afspraak meer dan 24u op voorhand annuleert, is dit kosteloos. Indien je minder dan een dag voor de afspraak annuleert, wordt het recht voorbehouden een verzuimvergoeding van 35€ aan te rekenen. Indien je niet  komt opdagen zonder te annuleren, wordt het recht voorbehouden het volledige consultbedrag aan te rekenen.


Rechten

 GDPR: de voornaamste informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wordt u tijdens ons eerste kennismakingsgesprek toegelicht.

 

Zodra kinderen moeilijkheden ervaren op vlak van geestelijke gezondheid kan therapie aangewezen of soms zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer ouders gescheiden zijn ga ik er van uit dat beide ouders op de hoogte zijn van de aanmelding voor psychologische begeleiding en van de begeleiding zelf. Dit houdt dus in dat de aanmeldende ouder de andere ouder op de hoogte brengt van de aanmelding en mijn contactgegevens doorgeeft, zodat deze ook de kans heeft om contact op te nemen. De keuze van de ouder om dan contact op te nemen is geheel vrijblijvend en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, al is de betrokkenheid van beide ouders eerder aangewezen.

Soms gebeurt het dat één van de ouders uitdrukkelijk niet akkoord gaat met de opstart van een begeleiding of diagnostiek. In dat geval wordt hier rekening mee gehouden en zijn er een aantal mogelijkheden. Indien de jongere beslissingsbekwaam is en toch begeleiding wenst, kan hij/zij toch individuele begeleiding krijgen. Indien dit niet het geval is, zullen we in eerste instantie kijken naar het belang van het kind/de jongere (cfr. VN-kinderrechtencommité, decreet rechtspositie minderjarige). Vervolgens werken we aan instemming van beide ouders. Indien deze er niet komt omwille van blijvend verzet van één van de ouders,  kunnen we in gesprek bekijken wat andere mogelijkheden zijn.  

Voor meer info in het geval van echtscheiding zie: https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/a35a5e3e-b2f0-47a0-b092-a4fa78754c3d

 

Er wordt nooit een begeleiding opgestart om juridische redenen.